Industribemanning

Vid arbetstoppar och sjukfrånvaro

Industribemanning

FT Alvesta hyr ut personal till olika företag i regionen. Allt från kortare
bemanning till länge uthyrningsperioder. Vi har möjlighet att hitta snabba lösningar när det så
behövs. Vår personal har kompetens från en mängd olika sorters uppdrag, är vana att jobba under
ansvar och att själva ta tag i problem som uppkommer under arbetets gång. Som kund betalar du
endast för den tid som är beställd eller tills uppdraget är slutfört. Vi har personal med diverse
utbildbningar och erfarenhet som krävs för att utföra uppdraget. Vi fakturerar en gång /månad. Vår
personal har nödvändiga försäkringar gällande olycksfall o ansvar. De har även erfoderlig
skyddsutrustning för de arbeten de utför.

Vår affärsidé!

Vår ide är att med våra delägares- och anställdas kompetens, lösa problem åt våra olika kundgrupper. Farmartjänst Alvesta är ansluten till Farmartjänstföretagens Riksförening. Genom detta erbjuds dessutom en unik rikstäckande resurs.

Kontakt

Adress

Farmatjänst Alvesta