Lantbruk- och Skogstjänster

Vi utför en rad olika tjänster inom lantbruk och skog

Lantbruk- och Skogstjänster

De flesta medarbetarna i Farmartjänst Alvesta har en bakgrund som lantbrukare, i vårt område
innebär det också att många är självverksamma i egen skog. När Farmartjänstföreningarna började
bildas i början av 1990 talet så var det för att skapa en komplettering till den egna verksamheten
utanför den egna gården. Traktorer och andra maskiner som fanns på gården kunde enkelt anpassas
till andra typer av arbeten tex. snöröjning och olika entreprenadsysslor. I dag så har
arbetsuppgifterna i Farmartjänst Alvesta vuxit och omfattar en mängd olika områden. Genom
genomförda utbildningar har vi idag medarbetare som kan utföra arbeten, ex: röjning, hos
certifierade skogsägare. Vi har fortlöpande anpassat verksamheten efter de önskemål som funnits
hos våra uppdragsgivare, fortfarande finns erfarenheterna inom jord och skog kvar i föreningen. Har
ni behov av arbetskraft eller maskintjänster så hör gärna av er

Vår affärsidé!

Vår ide är att med våra delägares- och anställdas kompetens, lösa problem åt våra olika kundgrupper. Farmartjänst Alvesta är ansluten till Farmartjänstföretagens Riksförening. Genom detta erbjuds dessutom en unik rikstäckande resurs.

Kontakt

Adress

Farmatjänst Alvesta